Preview Mode Links will not work in preview mode

I dag skal det handle om os


Dec 30, 2021

Vi er tilbage på memory lane og genbesøger tidligere tanker og følelser, som har været med til at præge hvem vi er. Dér hvor den simple glæde har sine rødder.